Työkykyjohtaminen osana henkilöstöstrategiaa

Katja Noponen Oy:n toteuttama työkykyjohtaminen tarjoaa vahvan asiantuntijaosaamisen ja käytännön työkalut tuottavan työn tueksi. Palvelut tarjoavat organisaatiolle keinoja pienentää sairauspoissaolokustannuksia sekä vaikuttaa eläkemaksuluokkaan.

Suunnitelmallinen työkykyjohtaminen toimii osana yrityksen henkilöstöstrategiaa, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Sen avulla voidaan vaikuttaa myös organisaation työntekijöiden ei-toivottuun vaihtuvuuteen.

Organisaation toimiva työkykyjohtaminen edellyttää yhteisesti luotuja toimintamalleja. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun työkykyjohtamisen toimintamalleihin sitoutuvat niin organisaation johto, henkilöstöhallinto, esihenkilöt, työsuojelu ja luottamushenkilöt sekä työntekijät. Toimiva työkykyjohtaminen edellyttää usein tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon, työeläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

TUTUSTU PALVELUIHIN

TULEVAISUUSPOLKU -PALVELU

Tulevaisuuspolku -palvelua hyödynnetään tilanteessa, jossa henkilön työkyky on alentunut ja tarvitaan uusi, soveltuvampi työ kokonaan uudesta organisaatiosta. Valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa organisaation omat keinot on käytetty eikä pysyvää ratkaisua ole löytynyt.

Suunnitelmallinen työkykyjohtaminen toimii osana yrityksen henkilöstöstrategiaa, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Sen avulla voidaan vaikuttaa myös organisaation työntekijöiden ei-toivottuun vaihtuvuuteen.

Organisaation toimiva työkykyjohtaminen edellyttää yhteisesti luotuja toimintamalleja. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun työkykyjohtamisen toimintamalleihin sitoutuvat niin organisaation johto, henkilöstöhallinto, esihenkilöt, työsuojelu ja luottamushenkilöt sekä työntekijät. Toimiva työkykyjohtaminen edellyttää usein tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon, työeläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

ESIHENKILÖT JA TYÖKYKYJOHTAMINEN

Esihenkilökoulutus on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat kehittää esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaamista. Esihenkilöiden osaamisen kehittäminen parantaa organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden hyvinvointia. Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja teemat voivat olla esimerkiksi:

  • Mikä on varhaisen tuen malli?
  • Miten toimitaan proaktiivisesti työkyvyn tukemisessa
  • Puheeksi ottamisen konkreettinen toteuttaminen
  • Motivaatiohaasteet työntekijöillä ja niiden puheeksi ottaminen
  • Esihenkilön rooli työhön paluussa pitkän sairaspoissaolon jälkeen

TOIMIVA TYÖKYKYJOHTAMINEN

Organisaatioille suunnatun palvelun tarkoituksena on kehittää strategisen työkykyjohtamisen malli toimivaksi kokonaisuudeksi. Toimiva työkykyjohtamisen malli vaikuttaa positiivisesti organisaation tulokseen, kilpailukykyyn, työssäjaksamiseen sekä työnantajamielikuvaan. Palvelu kehittää varhaisen tuen mallia, henkilöstön osaamista työkykyjohtamisesta sekä työkykyjohtamisen kumppanuutta eri toimijoiden välillä.

PALVELUJOHTAJA

Palvelusta vastaava henkilö

Katja Kemppainen
palvelujohtaja
katja.kemppainen(at)katjanoponen.fi
p. 050 408 8479

Ota yhteyttä

Viestin lähetys onnistui.
Viestisi lähettämisessä tapahtui virhe. Yritä uudelleen myöhemmin.